Long Life Wish Prayer for Guest Lama


lama ku kham zang por sol wa deb

chok tu ku tsay ring bar sol wa deb

thrin lay dar shing gyay par sol wa deb

lama dang drel wa may par jyin gyi lob

 

I pray for the good health of the Lama

and especially for his long life.

I pray that his activities increase and flourish

Bless me never to be separate from the Lama